Home        Kontakt       O nama      Ostali edukativni materijali
 

edukativni CD za ponavljanje i vježbanje
gradiva osnovne škole

Čista Petica
I

Čista Petica
II

Čista Petica
III

Čista Petica
IV

Čista Petica
V

Čista Petica
V
I

Čista Petica
V
II

Čista Petica
VIII

Pregled košarice

 

Edukativne igre

Predškola

Mišljenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa 602-01/09-01/00287 URBROJ 533-12-09-0004 od 12. lipnja 2009. edukativni CD Predškola  može služiti predškolcima kao pomagalo za stjecanje znanja i vještina potrebnih za polazak u školu.

Ostala edukativna izdanja za djecu

Slovarica

Vesela školica

Kako vidim slova

Mozgalomanija

Matematika 1-4

Matematika 5-8

Temeljem stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje Klasa 602-02/11-01/0083 URBROJ 561-03-03/6-11-2 od 15. lipnja 2011. edukativni CD Matematika 5-8 namijenjen je učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole s ciljem ponavljanja i uvježbavanja gradiva te provjeravanja znanja. Matematički sadržaji prezentirani na ovaj način motiviraju učenike na samostalan rad. Prema mišljenju Agencije za odgoj i obrazovanje CD Matematika 5-8 prihvatljiv je za uporabu i u osnovnim školama.

 

Enciklopedije
na CD-u

ZOO - svijet životinja

 

DVD interaktivni video

Abeceda kroz igru

Brojevi kroz igru

Suprotnosti kroz igru

Boje kroz igru

 

 

 

 

 

 

 

PC CD

CD Čituljica 1 je edukativni, interaktivni CD za učenje velikih tiskanih slova i čitanja za djecu predškolske dobi i učenike 1. razreda.

CD sadrži 11 zabavnih i funkcionalnih vježbi namijenjenih usvajanju vještina početnog čitanja velikih tiskanih slova, te 12 igara pomoću kojih dijete uvježbava čitanje, raspoznavanje slova i glasova, uvježbava memoriju, vizualnu percepciju te uči kroz igru.

Zabavan, lagan i jednostavan za korištenje, ovaj CD na jednostavan i praktičan način omogućava učenje slova i usvajanje vještina potrebnih za čitanje. Zadaci i igre također pomažu u razvijanju pažnje, poboljšanju koncentracije, memorije i motorike.

Namijenjen je djeci od 5 - 7 godina, koja tek uče čitati ili imaju poteškoća sa čitanjem.

CD Čituljica 1 se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Cituljica1.exe.

Autori: Mirjana Martan, Vesna Ivančević, prof. logoped
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 
Cijena 69,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

CD Čituljica 2 je edukativni, interaktivni CD za učenje malih tiskanih slova i savladavanje čitanja te čitanja s razumijevanjem za djecu od 6-9 godina.

CD sadrži 15 poticajnih vježbi za razvoj čitalačkih vještina i razumijevanja pročitanog, te 12 igara pomoću kojih dijete uvježbava čitanje, raspoznavanje slova i glasova, rime, slogova u riječi te uvježbava memoriju, vizualnu percepciju i razvija glasovnu osjetljivost.

Zabavan, lagan i jednostavan za korištenje, ovaj CD na jednostavan i praktičan način omogućava učenje slova i usvajanje vještina potrebnih za čitanje. Zadaci i igre također pomažu u razvijanju pažnje, poboljšanju koncentracije, memorije i motorike.

Namijenjen je djeci od 6 - 9 godina, koja uče čitati s razumijevanjem ili imaju poteškoća sa čitanjem.

CD Čituljica 2 se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Cituljica2.exe.

Autori: Mirjana Martan, Vesna Ivančević, prof. logoped
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 
Cijena 69,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

CD Čituljica 3 je edukativni, interaktivni CD za uvježbavanje vještine čitanja i automatizaciju dešifriranja slovo-glas za djecu od 7-9 godina.

CD sadrži 15 poticajnih vježbi za razvoj čitanja s razumijevanjem uz koje dijete razvija usmjeravanje pažnje na smisao poruke, na razumijevanje pročitanog. Razvija se i širi pasivni i aktivni riječnik te motivacija i volja za čitanjem, nužna vještina za sve školske aktivnosti.
Na CD-u se nalazi i 12 igara pomoću kojih dijete uvježbava čitanje, raspoznavanje slova i glasova, rime, slogova u riječi te uvježbava memoriju, vizualnu percepciju i razvija glasovnu osjetljivost.

Zabavan, lagan i jednostavan za korištenje, ovaj CD na jednostavan i praktičan način omogućava učenje slova i usvajanje vještina potrebnih za čitanje. Zadaci i igre također pomažu u razvijanju pažnje, poboljšanju koncentracije, memorije i motorike.

Logičan je nastavak Čituljice 2 za učenje čitanja, te je namijenjen djeci od 7 - 9 godina, koja uče čitati s razumijevanjem ili imaju poteškoća sa čitanjem.

CD Čituljica 3 se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Cituljica3.exe.

Autori: Mirjana Martan, Vesna Ivančević, prof. logoped
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 
Cijena 69,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

CD Matka za predškolce je interaktivna vježbenica na CD-u za učenje brojeva te usvajanje osnovnih računskih operacija te znanja predviđenog za predškolski uzrast.

Matka za predškolce obuhvaća učenje brojeva do 10, odnosa veće-manje, osnove zbrajanja i oduzimanja brojevima do 10, upoznavanje sa osnovnim geometrijskim likovima te nekoliko igara tematski povezanih sa brojevima.

Matka za predškolce je napravljena tako da je mogu samostalno koristiti djeca već od pete godine.

CD Matka za predšklce se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Matka.exe.
 

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 
Cijena 69,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

CD Matematika 1-4 je edukativni, interaktivni CD za ponavljanje i vježbanje matematike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.  Kompletno gradivo matematike u interaktivnom obliku uz mogućnost ispisivanja listića sa zadacima sa ili bez rješenja.

Jednostavan za korištenje i pristupačan djeci u nižim razredima osnovne škole, ovaj CD na jednostavan i praktičan način omogućava ponavljanje gradiva, vježbanje i utvrđivanje gradiva iz matematike.

CD Matematika 1-4 se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Matematika.exe.

 

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 
Cijena 69,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

CD Matematika 5-8 je edukativni, interaktivni CD za ponavljanje i vježbanje matematike od petog do osmog razreda osnovne škole. Obuhvaćeno je kompletno gradivo matematike za osnovnu školu, sa repetitorijem i zadacima u interaktivnom obliku, uz mogućnost ispisivanja listića sa zadacima za svaku cjelinu sa ili bez rješenja.

Jednostavan za korištenje i pristupačan djeci u višim razredima osnovne škole, ovaj CD na jednostavan i praktičan način omogućava ponavljanje, vježbanje i utvrđivanje gradiva iz matematike te, osim kao pomoć u višim razredima osnovne škole, može biti veoma koristan i kod prelaska iz osnovne u srednju školu.

Više o CD-u Matematika 5-8 u PDF obliku (4.3Mb). Recenziju možete vidjeti ovdje.

CD Matematika 5-8 se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Matematika.exe.

 

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 
Cijena 90,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

Mozgalomanija je skup igara koje pomažu u razvijanju logičkih sposobnosti, vježbanju memorije, zapažanja i koncentracije.

CD-om se mogu koristiti djeca i učenici od šeste godine, a i odrasli.

Stimulacijom mentalne aktivnosti kroz različite poticajne igre i zadatke na ovom CD-u, povećava se sposobnost brzog razmišljanja i zaključivanja, povećava se sposobnost kratkoročnog i dugoročnog pamćenja, vježba se sposobnost koncentracije i vizualna percepcija.

Na CD-u se nalazi više od 500 različitih vizualnih, auditivnih, logičkih i drugih zadataka te 6 dodatnih igara.

Mozgalomanija koristi za:
- vježbanje pamćenja
- vježbanje koncentracije
- treniranje sposobnosti zapažanja
- održavanje mentalnih funkcija
a mogu je koristiti i djeca i odrasli.

CD Mozgalomanija se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Mozgalomanija.

 

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 
Cijena 79,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

CD Mozgalice za pametne glavice je skup igara koje pomažu u razvijanju logičkih sposobnosti, vježbanju memorije, zapažanja i koncentracije kod djece.

CD-om se mogu koristiti djeca od pete godine, kao i djeca školskog uzrasta, kako bi poboljšali sposobnost koncentracije i zapažanja te istrenirali pamćenje.

Stimulacijom mentalne aktivnosti kroz različite poticajne igre i zadatke na ovom CD-u, povećava se sposobnost brzog razmišljanja i zaključivanja, povećava se sposobnost kratkoročnog i dugoročnog pamćenja, vježba se sposobnost koncentracije i vizualna percepcija.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Cijena/kom 69,00 kn

kom: naruči:

 

Komplet od 3 edukativna CD-a s interaktivnim igrama edukativnog sadržaja namijenjena su učenju određenih tema i razvijanju vještina primjerenih dječjoj dobi od 3 do 5 godina.
Program ranog učenja 1 obuhvaća 3 teme: Životinje, Boje i Brojeve. Zanimljiv i sadržajno i vizualno te prilagođen dječjoj dobi, popraćen audio zapisom razvijen je u namjeri da zainteresira dijete i zadrži njegov interes, te pomogne u razvijanju koncentracije, percepcije te motoričkih vještina. Igre su razvijane na način da učenje učine zabavnim, a sadržaj lako razumljivim.

Interaktivne igre za djecu mlađe dobi (3-5 godina): učimo boje, učimo brojeve, učimo životinje, širenje rječnika, razvoj fonematskog sluha, razvoj pažnje, razvoj vizualne percepcije, razvoj pamćenja, razvoj koncentracije

Autor: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Cijena/kom 135,00 kn

kom: naruči:


PC CD

Slovarica je zabavna, multimedijalna igra na CD-u koja uz pomoć napredne metode, na djeci prihvatljiv način omogućava učenje tiskanih i pisanih slova, čitanje i pisanje slova i riječi kroz slikovne prikaze i glasovne zapise te otkrivanje novih pojmova.

Sa izgovorom pojedinih slova i cijelih riječi dijete kroz poticajne zadatke uči čitati i pisati velika i mala tiskana slova te upoznaje i pisana slova kroz igru.
Uz pažljivo odabrane pojmove i popratne slikovne prikaze dijete može učiti slova u ugodnoj i kreativnoj atmosferi, te usvajati znanje kroz popratne sadržaje, igre i poticajne zadatke.

Slovarica je napravljena tako da je mogu samostalno koristiti djeca već od četvrte godine.

Na CD-u Slovarica obrađena su velika i mala tiskana slova, a dodani su i listići za ispisivanje na pisaču pomoću kojih dijete može vježbati pisanje naučenih slova. Dodatak Slovarici su i zabavne, tematske igre: memori, slagalica i tražilica.

Slovarica se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Slovarica.

 

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Cijena 66,00 kn

kom: naruči:

 

SLIKOVNICA + PC CD

Slikovnica slovarica Kako vidim slova je slovarica u stihovima pomoću koje dijete može na zabavan i lagan način naučiti slova. Uz stihove je lakše zapamtiti slova, a uz svako slovo nalazi se i nekoliko pojmova koji počinju istim početnim slovom.

Poučan, zabavan, i vedar način da se nauče slova abecede i sama abeceda.

Uz slikovnicu dolazi i bojanka-slovarica na CD-u koja koja nudi upoznavanje svih slova abecede uz zabavu i bojanje na kompjutoru. CD bojanka radi bez instalacije, pokreće se direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više.

Autor: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia Varaždin, Miniprint-logo Varaždin
Format A4, 30 strana, meki uvez

Cijena/kom 79,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

Virtualna učilica na CD-u za usvajanje znanja predviđenog za predškolski uzrast. Predškola se sastoji od igara za učenje i ponavljanje slova, abecednog reda, tipkanja na tipkovnici, brojeva, osnova zbrajanja, pojmova iz geometrije, prirode i dr.

Kroz 14 različitih sadržaja dijete usvaja znanje, razvija motoriku, pamćenje i logičko razmišljanje, a Predškola je dopunjena i tematskim igrama: memori, bojankama, vješalima, igrom na tržnici, igrom na farmi te slagalicama, koje učenje čine zabavnijim i privlačnijim djeci predškolske dobi.

Predškola je napravljena tako da je mogu samostalno koristiti djeca već od pete godine. Uz usvajanje znanja dijete se može zabaviti te razvijati pamćenje i motoriku.

Predškola se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse 98 ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Predskola. 

 

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 

Cijena/kom 65,00 kn

kom: naruči:

 

PC CD

Interaktivna vježbenica na CD-u za usvajanje znanja predviđenog za predškolski i rani školski uzrast. Vesela školica obuhvaća igre sa slovima, brojevima, likovima, životinjama, bojama te nekoliko tematskih igara.

Kroz 26 različitih sadržaja dijete usvaja nova znanja i pojmove, razvija motoriku, pamćenje, koncentraciju i logičko razmišljanje.

Vesela školica je napravljena tako da je mogu samostalno koristiti djeca već od pete godine.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Cijena/kom 69,00 kn

kom: naruči:

 

Kako se glasaju životinje je zabavna interaktivna slikovnica-bojanka na CD-u uz koju djeca na zabavan način upoznaju divlje i domaće životinje, slušaju njihovo glasanje, bojaju životinje na ekranu ili ispisuju bojanke na papir. Uz bojanke na CD-u se nalazi i nekoliko igara: igra memorije, slagalice i igra vješala. Ova zabavna multimedijalna igra na CD-u  omogućava preslušavanje glasova različitih životinja uz slikovne prikaze uz aktivno sudjelovanje djeteta.

CD Kako se glasaju životinje napravljen je tako da ga mogu samostalno koristiti djeca već od četvrte godine.

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Cijena/kom 49,00 kn

kom: naruči:

 

DVD izdanja

 

ABECEDA kroz igru je interaktivni DVD-video koji pomaže djetetu da savlada osnovno znanje o slovima u vrtiću, predškoli, pa čak i u prvom razredu osnovne škole.
Ovaj interaktivni DVD je rađen na principu slikovnih kartica (flash cards) te je izvrsna pomoć za učenje slova kod djece koja tek uče slova, djece koja imaju problema sa koncentracijom, te kod djece koja teže izgovaraju određene glasove. Interaktivni DVD video omogućava djetetu da kroz gledanje videa, uz pomoć daljinskog upravljača, aktivno sudjeluje u procesu učenja, da ponavlja određene scene, da traži odgovore te da samo određuje ritam učenja ovisno o sposobnosti koncentracije, audutivne i vizualne percepcije te već stečenih znanja.

Dob: 2-6 godina
Trajanje: 60 min

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: DVD

Cijena/kom 69,00 kn

kom: naruči:

 

 

BROJEVI kroz igru je interaktivni DVD-video koji pomaže djetetu da savlada osnovno znanje o brojevima u vrtiću i predškoli.
Ovaj interaktivni DVD je rađen na principu slikovnih kartica (flash cards) te je izvrsna pomoć za učenje brojeva kod djece koja tek uče brojeve, brojanje, redne brojeve te osnove zbrajanja, kao i kod djece koja imaju problema sa koncentracijom. Interaktivni DVD video omogućava djetetu da kroz gledanje videa, uz pomoć daljinskog upravljača, aktivno sudjeluje u procesu učenja, da ponavlja određene scene, da traži odgovore te da samo određuje ritam učenja ovisno o sposobnosti koncentracije, audutivne i vizualne percepcije te već stečenih znanja.

Dob: 2-6 godina
Trajanje: 60 min

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: DVD

Cijena/kom 69,00 kn

kom: naruči:

 

 

BOJE kroz igru je interaktivni DVD-video koji pomaže djetetu da savlada osnovno znanje o bojama u vrtiću i predškoli.
Ovaj interaktivni DVD je rađen na principu slikovnih kartica (flash cards) te je izvrsna pomoć za učenje boja i pojmova kroz spektar boja. Interaktivni DVD namijenjen je djeci od dvije do šest godina starosti, te djeci koja imaju problema sa koncentracijom. Interaktivni DVD video omogućava djetetu da kroz gledanje videa, uz pomoć daljinskog upravljača, aktivno sudjeluje u procesu učenja, da ponavlja određene scene, da traži odgovore te da samo određuje ritam učenja ovisno o sposobnosti koncentracije, audutivne i vizualne percepcije te već stečenih znanja.


Dob: 2-6 godina
Trajanje: 60 min

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: DVD

Cijena/kom 69,00 kn

kom: naruči:

 

SUPROTNOSTI kroz igru je interaktivni DVD-video koji pomaže djetetu da savlada osnovno znanje o pojmovima i njihovim suprotnostima u prirodi, kao osnovnih spoznaja u vrtićkoj i predškolskoj dobi.
Ovaj interaktivni DVD je rađen na principu slikovnih kartica (flash cards) te je izvrsna pomoć za učenje kod djece koja tek savladavaju prve pojmove, te kod djece koja imaju problema sa koncentracijom. Interaktivni DVD video omogućava djetetu da kroz gledanje videa, uz pomoć daljinskog upravljača, aktivno sudjeluje u procesu učenja, da ponavlja određene scene, da traži odgovore te da samo određuje ritam učenja ovisno o sposobnosti koncentracije, audutivne i vizualne percepcije te već stečenih znanja.

Dob: 2-6 godina
Trajanje: 60 min

Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Varaždin
Format: DVD

Cijena/kom 69,00 kn

kom: naruči:

 
 

 

Vrtićki i predškolski uzrast

Učimo boje, brojeve i životinje
Kako se glasaju životinje
Slovarica
Vesela školica
Predškola
Matka za predškolce
Vesela školica
Mozgalice za pametne glavice
Kako vidim slova
DVD Slova, Brojevi, Suprotnosti, Boje
Čituljica 1

Školski uzrast
Čituljica 2
Čituljica 3
Matematika 1-4
Matematika 5-8
Mozgalomanija
 

Vaši kometari

Ja idem u četvrti razred, imam cd čista petica. Iako sam dobra učenica poboljšala sam se jako punno. Puuuuno vam hvala. I kad budem išla u peti razred kupiti ću ga ponovno.

Prošle godine naručila sam za 5. razred i djetetu je pomoglo u povijesti, a ostatak je služio za ponavljanje, dijete uči što treba još učiti i ponoviti, te se više trudi i ispravlja ocjene koje su niže. Ovu godinu naručila sam i za mlađe dijete koje kreće u 1. razred, te za 6. razred, jer je stvar odlična. Hvala!

Idem u 6. razred i tata mi za svaki razred kupi CD Čista Petica, a ove godine mi je još kupio i CD Matematika 5-8. Tako mogu lakše ponoviti 5. razred i uvježbati gradivo 6. razreda. Ova stranica nas je potakla da ga kupimo. Hvala!

Kćerka i zadovoljni tata!

Moj je sin prošle godine stvarno popravio ocjene uz Čistu Peticu. Zato ću mu naručiti i ove godine.

zadovoljna mama

Učiteljica sam 3.razreda OŠ. Peticu koristim dosta često i mogu reći da je izvrsna. Učenici su oduševljeni kada ponavljamo nastavne sadržaje koristeći Peticu.

Zdravka, Zadar

Kao logoped često koristim Čistu Peticu u radu s djecom i djeca je jako vole.

Vesna, Varaždin

Zaposlena sam u knjižnici OŠ Poreč i kupila sam sve petice. Dok su slobodni, učenici ponavljaju gradivo. Većina njih je ispravila ocjene. Ja vas molim da izdate i za ostale razrede. Što prije jer ćete usrećiti mnoge učenike i roditelje pa i učitelje.

Vahida

Kupujem peticu već tri godine i jako sam zadovoljna

Kupila sam Čiste Petice svojim sinovima i obojica su bila zadovoljna ovim načinom učenja. I puno im je pomoglo.

Lidija, Zagreb

Moj sin je vježbao i igrao se i stvarno sam vidjela napredak u učenju i svladavanju gradiva. I kući je donosio petice. Jako sam zadovoljna.

Tanja, Zagreb

Moja kćer ide u treći razred i jako je zadovoljna Čistom Peticom. A ja više ne moram sama pisati zadatke za vježbanje. Na CD-u se nalazi sve što je potrebno za vježbu kod kuće.

Sanja, Osijek

Kod sina već vidim napredak od kada redovno vježba matematiku. Zadaci su svaki puta drugačiji, što je izvrsno za usvajanje osnovnih računskih operacija.

Tihana, Koprivnica

Moje dijete je zadovoljno sa Peticom jer je može samostalno koristiti i jer se može i poigrati između testova.

Marija, Zagreb

Petica je baš super.

Tea, Vinkovci

Moj sin je na CD-u Čista petica radio u školi i bio je oduševljen,pa smo kupili komplet za doma. Učeći na petici pokazao je nevjerojatan napredak. 

Milan, Rijeka

Učiteljica sam 4. razreda OŠ i kupila sam nedavno CD Čista petica IV. Samo  želim reći da sam prezadovoljna (i moji učenici, naravno). Hvala Vam.

K., Vinkovci

 

 

 

 

 

copyright 2019 Artmedia Varaždin • Uvjeti korištenjaUvjeti prodajePolitika privatnosti