Home        Kontakt       O nama
 

edukativni CD za ponavljanje i vježbanje
gradiva osnovne škole

O Petici

Edukativni CD-i Čista Petica namijenjeni su učenicima osnovne škole. Uz ove CD-e djeca mogu pratiti usvajanje gradiva i testirati svoje znanje, kao i ponavljati gradivo iz matematike uz usvajanje osnovnih informacijskih vještina na mediju koji je pristupačan i zanimljiv.

 

 

Prodavatelj

Prodavatelj proizvoda na stranicama www.cistapetica.com je Artmedia, obrt za multimediju i izdavaštvo, Mirjana Martan, M. P. Miškine 43, 42000 Varaždin, OIB 80875865427, tel/fax 042 211 902, mob. 091/534 8199, e-mail: info@artrea.com.hr, MBO: 92359787, Broj. obrtnog reg. 3545, IBAN HR53 2340009 11401 96833

 

Uvjeti prodaje

Sve cijene proizvoda su izražene u hrvatskim kunama s uračunatim PDV-om i prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Svi proizvodi na internet stranicama www.cistapetica.com naručuju se putem on-line narudžbenice ili putem e-maila. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku narudžbe dostupni na zalihi. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti dostaviti proizvode kontaktirat će kupca i dogovoriti novi rok isporuke ili otkazivanje naručenog proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog, a već plaćenog proizvoda, prodavatelj će kupcu izvršiti povrat sredstava.

Narudžbe putem pošte moguće su jedino na području Republike Hrvatske.

Slanjem narudžbe smatra se da je kupac upoznat s Uvjetima prodaje te da pristaje na uvjete prodaje. Prihvat narudžbe od strane Prodavatelja se smatra dostavom potvrde kupcu od strane Prodavatelja o prihvaćenoj narudžbi na e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

Dostava naručenih proizvoda odvija se putem Hrvatske pošte d.d., ili drugačije na zahtjev kupca. Svi proizvodi su zapakirani tako da se izbjegnu oštećenja prilikom transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te odbiti primiti oštećeni proizvod. Prodavatelj se obvezuje izvršiti zamjenu oštećene pošiljke bez obračunavanja dodatnih troškova.

Naručene proizvode kupac može platiti putem opće uplatnice ili pouzećem. 

Kupac može reklamaciju na proizvod/pisani prigovor uputiti poštom, e-mailom ili usmeno u roku 8 dana od primitka proizvoda.

Kupac može odustati od kupnje u roku 14 dana od narudžbe, te vratiti o svom trošku neoštećeni proizvod na našu adresu sa zahtjevom za povrat novca. U tom slučaju kupcu vraćamo novac, odnosno iznos cijene proizvoda (bez poštarine).

Plaćanje internet bankarstvom/općom uplatnicom

Prodavatelj po zaprimljenoj narudžbu Kupcu na e-mail naveden u narudžbi dostavlja ponudu za plaćanje sa svim elementima. Kupac može uplatiti iznos naveden u ponudi putem internet bankarstva ili općom uplatnicom. Ponuda se smatra plaćenom u trenutku zaprimanja uplate kod Prodavatelja ili po zaprimanju potvrde o plaćanju od Kupca. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po ponudi u roku od 30 dana po izdavanju iste, smatra se da je Kupac odustao od kupnje.

Plaćanje pouzećem
Plaćanje se obavlja kod preuzimanja pošiljke od poštara ili u poštanskom uredu prilikom preuzimanja naručenih proizvoda. Kod plaćanja otkupnine kupac plaća i poštanske manipulativne troškove (5,00 kn za otkupni iznos do 270,00 kn ili 1,83% za iznose veće od 270,00 kn) prema cjeniku Pošte. Navedeni  manipulativni troškovi prihod su Hrvatske Pošte d.d. i nisu navedeni na računu koji izdajemo kupcu.

Moguće samo za narudžbe u Republici Hrvatskoj.

Dostava

Dostava proizvoda vrši se putem Hrvatske pošte. Rok dostave je od 2 do 5 radnih dana nakon narudžbe ili vidljive uplate (subota, nedjelja i praznici se ne računaju u rok dostave). Ukoliko poštar kupca ne zatekne kod kuće, ostavit će obavijest o prispjeću pošiljke u sandučiću. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku u poštanskom uredu u roku od 5 radnih dana od poštanske obavijesti o prispjeću pošiljke, pošiljka se vraća na našu adresu i nastaju dodatni troškovi povrata pošiljke.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Pošiljku šaljemo ponovno samo pod sljedećim uvjetima: ukoliko kupac podmiri sve nastale troškove: slanje, povrat i ponovno slanje proizvoda. U suprotnom kupca uvrštavamo na “crnu listu kupaca” i više ne može naručivati od nas, te prestaje biti naš kupac.

Otkazivanje ugovora
Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora pismenim putem preko obrasca objavljenog na web stranici Internet domene Prodavatelja. Ugovor se smatra otkazanim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti robu Prodavatelju u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Roba koju vraća kupac Prodavatelju mora biti kompletna, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno odrebama Zakonu o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.
Ukoliko Kupac po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj će u roku od četrnaest (14) radnih dana izvršiti cjelokupni povrat uplaćenih sredstava.
Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.
Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora Prodavatelj vrši na naznačeni račun od strane Kupca ili na adresu koju je Kupac naznačio za dostavu ukoliko Kupac naknadno ne naznači drugu adresu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Podnošenje prigovora
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, M. P. Miškine 43, 42000 Varaždin ili na e-mail adresu: info@artrea.com.hr.
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke
Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Zaštita osobnih podataka
Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje ugovorne obveze Prodavatelja, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak,  izmjenu ili brisanje netočnih osobnih podataka.
Više o zaštiti osobnih podatka možete pročitati u Izjavi o privatnosti i zaštiti podataka ovdje.

Rješavanje sporova
U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove prodavatelj i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.

Zakone možete pogledati klikom na link:
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o elektroničkoj trgovini

 

copyright 2020 Artmedia Varaždin • Uvjeti korištenjaUvjeti prodajePolitika privatnosti